Офіційні правила Акції

під умовною назвою

«Новорічне бажання для дитини Huggies» (надалі – «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Новорічне бажання для дитини з Huggies» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», 03038, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1., код ЄДРПОУ: 21701474 (далі — «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіБіДабл’юЕй Україна», що знаходиться за адресою: 01011, вул. Рибальска, 22, м. Київ, код ЄДРПОУ: 36282390 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Акція проводиться у соціальних мережах Instagram (Instagram.com) та Facebook (Facebook.com) спрямована на популяризацію продукції під товарним знаком «Huggies» (далі – Товар). Проводиться з метою привернення уваги покупців до Товару та стимулювання споживчого попиту на Товар.

1.4. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої Російською Федерацією території України та територій безпосереднього ведення бойових дій куди доставка Подарунків Акції є неможливою, (надалі – «Територія проведення Акції») у глобальній мережі Інтернет на сторінці Замовника Акції в Instagram — https://www.instagram.com/huggies.ua/ та сторінці Замовника Акції у Facebook - https://www.facebook.com/huggies.ua (надалі — «Сторінки проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться у період з 18 грудня 2023 року по 24 грудня 2023 року включно (надалі - «Період проведення Акції»). Останній день Акції – 24 грудня 2023 року.

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, які проживають на території України, а також іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне місце проживання на території України, та протягом Періоду проведення Акції коректно виконали дії, передбачені п.3.цих Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

 • працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);
 • особи, що не проживають на території України;

2.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.5. Для участі в Акції, Учасник Акції має бути зареєстрований користувачем в Instagram або у Facebook.

2.6. Для цілей цієї Акції, сторінка учасника вважається закритою, якщо на ній сторонньому користувачу недоступний жодний контент, окрім технічно загальнодоступного.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою метою, що не порушує чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на учать в Акції.

2.11. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунка Акції.

2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили Правила.

2.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Офіційні канали комунікації де проводиться Акції - Сторінки проведення Акції https://www.instagram.com/huggies.ua/ та https://www.facebook.com/huggies.ua.

3.2. Учасник протягом Періоду проведення Акції повинен виконати наступні умови для отримання подарунку:

 • підписатись на сторінку https://www.instagram.com/huggies.ua/ або https://www.facebook.com/huggies.ua.
 • залишити свій коментар під постом акції на Сторінці проведення Акції в Instagram або у Facebook на тему: новорічне бажання для свого малюка;

3.3. Коментарі для участі в Акції приймаються по 24.12.2023 року (включно) до кінця календарного дня.

Організатор Акції залишає за собою право видаляти коментарі Учасників Акції, які не відповідають умовам Акції або порушують моральні принципи та/або чинне законодавство України.

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.

4.1. Фонд подарунків акції складається з переліку подарунків нижче:

 • Підгузки Huggies Extra Care, розмір 0 (25 штук в упаковці);
 • Підгузки Huggies Extra Care, розмір 1 (22 штук в упаковці);
 • Підгузки Huggies Extra Care, розмір 2 (24 штук в упаковці);
 • Підгузки Huggies Extra Care, розмір 3 (32 штук в упаковці);
 • Підгузки Huggies Extra Care, розмір 4 (38 штук в упаковці);
 • Підгузки Huggies Extra Care, розмір 5 (28 штук в упаковці);
 • Дитячий рушник з капюшоном (куточок, Вінні Пух, жовтий колір) – 10 шт.

Загальна кількість подарункових наборів Акції - 10 штук (надалі – «Подарунок Акції»).

Кожен Подарунок Акції складається з 1 упаковки підгузків Huggies Extra Care (розмір на вибір переможця з переліку вище)та дитячого рушничка з капюшоном (куточок, Вінні Пух, жовтий колір). Загальна кількість переможців 10: 5 переможців у Facebook та 5 переможців в Instagram.

4.2. Остаточний вибір подарунку для переможця буде зафіксовано у Протоколі Акції і в акті прийому-передачі подарунку з переможцем на безоплатній основі.

4.3. Право на отримання Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 3 цих Правил.

4.4. Оподаткування Подарунків Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Заміна Подарунків Акції на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Подарунків рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 4.1. Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.2. цих Правил.

4.7. Зовнішній вигляд Подарунків Акції може відрізнятися від зображення, вказаного у рекламних матеріалах Акції, та від зовнішніх характеристик, зазначених в пункті 4.1. цих Правил.

4.8. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ.

5.1.1. Визначення Учасників, які набувають право на отримання Подарунків Акції відбудеться 28 грудня 2023 року.

5.1.2. Участь у розіграші Подарунків Акції беруть всі Учасники, які протягом Періоду проведення Акції виконали дії описані п. 3.2. Правил.

5.1.3. Учасник Акції може отримати лише 1 (один) Подарунок Акції.

5.1.4. Визначення Переможців проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі Умови Акції.

5.1.5. Визначення переможців Розіграшу проводиться за допомогою сервісу YouToGift для Учасників Акції в Instagram та сервісу FanpageKarma для Учасників Акції у Facebook шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані Учасників Акції, які були вказані такими Учасниками.

5.1.6. За результатами проведення Розіграшу визначається 20 (двадцять) учасників. Перші 10 (десять) з яких переможці, а з іншіх 10 (десяти) (одинадцятий, дванадцятий і т.д.) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть здобути право на отримання Подарунку, формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список»). У разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 3.2. цих Правил, право на отримання Подарунку Акції набуває Учасник, що є на першому місці в Резервному списку Резервних переможців, а у випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу друге місце в Резервному списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання Подарунку Акції Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.1.7. Результати розіграшу будуть оголошені на профілі Сторінці проведення Акції у день проведення розіграшу.

5.1.8. Переможець акції протягом 3 днів з моменту набуття права на Подарунок Акції отримає приватне повідомлення з профілю Сторінки проведення Акції в Instagram або у Facebook для отримання подальших інструкцій щодо отримання подарунку від Організатора Акції.

5.2. Умови отримання подарунку.

5.2.1. Після розіграшу Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, протягом 7 (семи) днів з моменту розіграшу повинен в приватному повідомлені до Сторінки проведення Акції в Instagram або у Facebook надіслати копії (скан-копію) наступних документів:

 • копію (скан-копії або фото-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції або копію посвідки на постійне проживання в Україні. Для осіб, яким оформлено ID-картку – копію (скан-копію) ID-картки та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
 • копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

В повідомлені необхідно вказати область, населений пункт, номер найближчого діючого (відкритого) відділення ТОВ «Нова Пошта» в Україні, в якому Переможець бажає отримати подарунок; прізвище ім’я та по-батькові отримувача подарунку та контактний номер телефону.

У випадку ненадання Переможцями Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.2.2. Вручення Подарунків здійснюється шляхом надсилання Подарунку персонально переможцю на відділення ТОВ «Нова Пошта» протягом 30 (тридцять) календарних днів після отримання Організатором інформації та копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.2.1.

5.2.5. У випадку, якщо Виконавець/Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з переможцем, який набув право на Подарунок Акції, та/або Виконавець/ Організатор не отримає від переможця в строки, передбачені цими Правилами, відомості, зазначені в п.5.2.1., або переможець відмовиться від отримання відповідного подарунку Акції, або якщо переможця буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції (згідно п.2 Правил), такий переможець позбавляється права на отримання відповідного подарунку Акції.

5.3. Переможцями Акції вважаються Учасники, які набули право на отримання Подарунку Акції, згідно Правил Акції.

5.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за надання достовірної інформації про свою особу. Якщо Виконавець Акції не отримає протягом зазначеного періоду інформацію від Учасника Акції, якого було визначено як такого, що має право на Подарунок Акції, Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.5. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ПОДАРУНКІВ Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.6. Учасник, який здобув право на отримання Подарунку Акції, та надав Організатору Акції документи, передбачені п. 5.2.1. цих Правил, для отримання належного ним Подарунку повинен підписати акт прийому-передачі Подарунку Акції;

5.7. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.8. Організатор має повне право відмовити в наданні будь-яких Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцю/Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо).

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті https://linktr.ee/huggies.ua протягом Періоду проведення Акції та у профілях Сторінок проведення Акції. Можливе додаткове анонсування Акції через соціальні мережі “Facebook” та “Instagram”.

6.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор та Виконавець Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо подарунків Акції. Організатор та Виконавець Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор та Виконавець Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, включаючи ТОВ «Нова пошта», які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення Акції, внаслідок яких Поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

7.3. Організатор та Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора та Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.4. Виконавець та Організатор не несе відповідальності за використання Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.5. Виконавець та Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки Акції.

8.6. Виконавець та Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.7. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунків Акції Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.10. У випадку, якщо у споживача, в Період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру, він може звернутися із заявленим питанням у приватні повідомлення до Сторінки проведення Акції в Instagram aбо у Facebook, але виключно в Період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питаннями в Період проведення Акції, Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не вирішення даних скарг, і споживач в такому випадку позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця.

8.13. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Подарункового фонду Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

8.14. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.