Офіційні правила

Акції під умовною назвою

“Подарунки від Huggies”

(надалі – «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції “Подарунки від Huggies” далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю та Іноземними Інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», 03038, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1., код ЄДРПОУ: 21701474 (далі — «Організатор»).

1.2. Партнером є Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ», що знаходиться за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, б. 6, (надалі – «Партнер»).

1.3. Виконавцем є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи,3, офіс 174. (надалі – «Виконавець»)

1.4. Акція проводиться на території України, за винятком: тимчасово окупованих територій, територій, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), населених пунктів, на територіях яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та деокупованих територій. (надалі – «місце проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться у період з «09» годин «00» хвилин «09» листопада 2023 року до «23» годин «59» хвилин «29» листопада 2023 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній Акційний день – «29» листопада 2023 року.

1.6. Продукція, що бере участь у рекламній Акції (далi - «Акційна продукція» або «Продукція»):

 • Підгузки Huggies Extra Care Mega (розмір 1 – 84 шт/уп, розмір 2 – 82 шт/уп, розмір 3 - 72 шт/уп, розмір 4 – 60 шт/уп, розмір 5 - 50 шт/уп), Box (розмір 1 – 168 шт/уп, розмір 2 - 164 шт/уп, розмір 3 - 96 шт/уп, розмір 4 – 76 шт/уп, розмір 5 - 66 шт/уп), Jumbo (розмір 1 – 50 шт/уп, розмір 2 – 58 шт/уп, розмір 3 - 40 шт/уп, розмір розмір 4 – 33 шт/уп, розмір 5 - 28 шт/уп), Small (розмір 0 – 25 шт/уп, розмір 1 – 22 шт/уп, розмір 2 – 24 шт/уп)
 • Трусики-підгузки Huggies Natural Mega ( розмір 3 – 58 шт/уп, розмір 4 – 44 шт/уп, розмір 5 – 38 шт/уп, розмір 6 – 26 шт/уп).
 • Підгузки Huggies Pants для хлопчиків і дівчаток Box (розмір 3 - 116 шт/уп, розмір 4 – 104 шт/уп, розмір 4 – 116 шт/уп, розмір 4 – 72 шт/уп, розмір 5 – 96 шт/уп, розмір 5 - 104 шт/уп, розмір 5 – 68 шт/уп, розмір 6 – 88 шт/уп, розмір 6 – 96 шт/уп, розмір 6 – 60 шт/уп), Mega (розмір 3 - 58 шт/уп, розмір 4 – 52 шт/уп, розмір 5 – 48 шт/уп, розмір 6 – 44 шт/уп), Jumbo (розмір 3 - 44 шт/уп, розмір 4 – 36 шт/уп, розмір 5 – 34 шт/уп, розмір 6 – 30 шт/уп)
 • Підгузки Huggies Ultra Comfort Mega (розмір 3 – 78 шт/уп, розмір 4 – 66 шт/уп, розмір 5 – 58 шт/уп), Jumbo (розмір 3 – 56 шт/уп, розмір 4 – 50 шт/уп, розмір 5 – 42 шт/уп), Box ( розмір 3 - 156 шт/уп, розмір 4 – 132 шт/уп, розмір 5 - 116 шт/уп),
 • Підгузки Huggies Classic Jumbo (розмір 3 – 58 шт/уп, розмір 4 – 50 шт/уп, розмір 5 – 42 шт/уп), J-pack (розмір 4 – 88 шт/уп, розмір 5 – 76 шт/уп)
 • Трусики-підгузки Huggies Elite Soft Mega ( розмір 3 – 48 шт/уп, розмір 4 – 38 шт/уп, розмір 5– 34 шт/уп, розмір 6– 30 шт/уп), Box ( розмір 3 – 96 шт/уп, розмір 4 – 76 шт/уп, розмір 5– 68 шт/уп)
 • Підгузки- трусики Huggies Little Swimmers ( розмір 3-4 – 12 шт/уп, розмір 5-6 – 11 шт/уп)
 • Підгузки- трусики Huggies DryNites для хлопчиків і дівчаток ( розмір 4-7 – 10 шт/уп, розмір 8-15 – 11 шт/уп)
 • Серветки Huggies Pure (56 шт/уп, 168 шт/уп, 224 шт/уп ), Natural Care (56 шт/уп, 168 шт/уп, 224 шт/уп ), Extra Care (56 шт/уп, 168 шт/уп), All Over Clean (56 шт/уп), Simply Clean (56 шт/уп), All Over Clean Mickey (56 шт/уп),
 • Багаторазові підгузки- трусики Huggies Little Swimmers ( розмір 2-3 – 1 шт/уп, розмір 3-4 – 1 шт/уп, розмір 5-6 – 1 шт/уп).
 • Підгузки Huggies Elite Soft jumbo (розмір 4 – 28 шт/уп).

1.7. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на Cайті: www.eva.ua/ua/promotion

1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, які проживають на території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих територій протягом строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, вказану у п. 1.6. цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»). Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право брати участь в Акції відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

 • працівники Організатора/Партнера/Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);
 • особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;
 • особи віком до 14 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • дотримуватися Правил користування Сайтом «www.eva.ua»;
 • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором /Партнером з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором /Партнером та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Партнером Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором /Партнером Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунка Акції, якщо це було визначено згідно п. 5 цих Правил.

2.10. Організатор/Партнер Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Інформаційна служба Акції – це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості розіграних або доступних для розіграшу подарунків Акції, причин відмови у видачі виграшу, результатів розіграшу тощо. Інформаційна служба Акції працює протягом всього періоду проведення Акції з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 19:00, з суботи по неділю з 09:00 по 18:00

3.2. Телефон Інформаційної служби Акції: 0 800 302 322 (надалі – «Інформаційна служба Акції»)

3.3. Для участі в Акції необхідно, протягом періоду Акції, оформити та оплатити замовлення на Сайті www.eva.ua, придбавши будь-який товар зі списку Акційної продукції одним чеком на суму від 1 500 (одна тисяча п՚ятсот гривень 00 копійок), зазначеної в п. 1.6. цих Правил.

3.4. Незнання Офіційних правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

 

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Подарунків Акції складається з:

4.1.1. Подарунки Акції – ігровий розвиваючий центр Bright Starts стрибунець "Bounce Bounce Baby"

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПОДАРУНКІВ: 20 (двадцять) шт.

4.2. Право на отримання Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Подарунків в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за оподаткування несе Виконавець.

4.4. Заміна ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Подарунків рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 4.1. цих Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п. 6.3. цих Правил.

4.7. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1.Для участі у розіграші Подарунку кожний Учасник Акції повинен протягом періоду проведення Акції (п. 1.4 цих Правил) оформити та оплатити замовлення на Сайті www.eva.ua, придбавши товар зі списку Акційної продукції одним чеком на суму від 1 500 (одна тисяча п՚ятсот гривень), зазначеної в п. 1.6. цих Правил. При цьому, якщо Учасник, протягом періоду проведення Акції, придбає Акційну продукцію належним чином більше ніж 1 (один) раз, то його шанси на отримання Подарунку збільшаться. Кожна 1 (одна) належним чином здійснена покупка он-лайн на сайті, надає Учаснику Акції один шанс на перемогу у розіграші Подарунків.

5.2.Визначення Переможців Акції, що здобули право на отримання Подарунку відбувається шляхом проведення відповідного розіграшу Подарунку, серед усіх Учасників Акції, які взяли участь в Акції. Розіграш Подарунків відбудеться 14 грудня 2023 року.

5.3. Визначення Переможців проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови, що вказані у п. 5.1. цих правил. Переможцем визначається Учасник за номером оплаченого замовлення що було оформлено через сайт www.eva.ua

5.4. За результатами проведення Розіграшу визначається 50 (п'ятдесят) учасників. Перші 20 (двадцять) з яких переможці, а з інші 30 (тридцять) (тридцяти перший, тридцять другий і т.д.) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть здобути право на отримання Подарунку, формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список»). У разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 5.1. цих Правил, право на отримання Подарунку Акції набуває Учасник, що є на першому місці в Резервному списку Резервних переможців, а у випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу друге місце в Резервному списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання Подарунку Акції Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.5. Після визначення Учасника Акції Переможцем, який здобув право на отримання Подарунку, протягом 10 днів, з цим Учасником зв’яжеться Виконавець Акції за номером мобільного телефону, за яким було зареєстроване замовлення. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) Місто та номер відділення ТОВ «Нова Пошта», куди необхідно надіслати Подарунок. Крім того Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку, протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту дзвінка Виконавця, та отримання права на такий Подарунок, повинен направити Виконавцю Акції на адресу електронної пошти [email protected] копії (скан-копії) наступних документів:

 • копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, або копію (скан-копію) ID картка з обох боків, який засвідчує особу Учасника Акції.
 • копію (скан-копію) Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру України (у випадку, якщо Учасник Акції в якості документа, який засвідчує особу Учасника Акції, надає копію (скан-копію) ID-картки);
 • копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

Учасник, який отримав право на одержання Подарунку, повинен надіслати зазначені копії документів протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту, коли відбулася його розмова з Виконавцем Акції.

У випадку ненадання Переможцями Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.6. Вручення Подарунку здійснюється шляхом надсилання Подарунку персонально переможцю на відділення ТОВ «Нова Пошта» протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів після отримання Виконавцем копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.5.

5.7. У випадку, якщо Виконавець з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з Переможцем, який набув право на Подарунок Акції за номером Замовлення на сайті www.eva.ua та/або Виконавець не отримає від Переможця в строки, передбачені цими Правилами, відомості, зазначені в п.5.5., або Переможець відмовиться від отримання відповідного Подарунку Акції, або якщо Переможця буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції (згідно п.2 цих Правил), такий Переможець позбавляється права на отримання відповідного Подарунку Акції.

5.8. Визначення Переможців Розіграшу проводиться Партнером Акції за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону/замовлення) Учасників Акції, за допомогою сервісу random.org.

5.9. Переможцем Акції вважається Учасник, який набув право на отримання одного з Подарунків Акції, згідно пунктів 5.1. та 5.2 цих Правил, з унікальним номером мобільного телефону/замовлення, які було зібрані Партнером Акції.

5.10. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ПОДАРУНКІВ Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.11. Учасники, які здобули право на отримання Подарунку Акції, та надали Виконавцю Акції документи, передбачені п. 5.5. цих Правил, для отримання належного їм Подарунку повинні: - підписати документи, необхідні для вручення Подарунку (договори дарування, акти вручення, тощо);

5.12. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.13. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцю необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо).

 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції за на Сайті: «www.eva.ua» протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном інформаційної служби Акції 0 800 302 322 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (Дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів на території України – безкоштовно).

6.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

 

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор/Партнер/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо подарунків рекламної Акції. Організатор/Партнер/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор/Партнер/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор/Партнер/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, включаючи ТОВ «Нова пошта», які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

7.3. Організатор/Партнер/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора /Партнера/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

7.4. Організатор/Партнер/Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.

 

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.2. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

8.3.У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Партнером /Організатором Акції.

8.4. Організатор/Партнер/Виконавець Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.5. Організатор/Партнер/Виконавець не несе відповідальності за використання Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.6. Організатор/Партнер/Виконавець не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки Акції.

8.7. Організатор/Партнер/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.8. Організатор/Партнер/Виконавець Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунків Акції Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.10. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Партнером /Організатором/Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, Партнер /Організатор/виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.12. У випадку, якщо у споживача, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він, обов’язково повинен звернутися із заявленим питанням за телефоном інформаційної служби Акції, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питаннями в період проведення Акції, Організатор та Партнер не несуть відповідальності за не вирішення даних скарг, і споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до Організатора/Партнера/Виконавця.

8.13. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Подарункового фонду Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

8.14. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

8.15. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.