Офіційні правила

Акції під умовною назвою

«Серветка Huggies за акційною ціною в АТБ» (надалі – «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Серветка Huggies за акційною ціною в АТБ» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», 03680, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1., код ЄДРПОУ: 21701474 (далі — «Організатор»).

1.2. Інформаційний партнер Акції ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 76, (надалі – «Партнер»).

1.3. Акція проводиться в мережі магазинів ТОВ «АТБ-маркет» на території України, крім Автономної республіки Крим, тимчасово окупованих територіях та територіях безпосереднього ведення бойових дій (надалі – «місце проведення Акції»).

1.4. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин «15» листопада 2023 року до «23» годин «59» хвилин 16 січня 2023 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній Акційний день – 16 січня 2023 року.

1.5. Продукція, що бере участь у рекламній Акції (далi - «Акційна продукція» або «Продукція»):

1.5.1 В Рекламній Акції бере участь продукція торгівельної марки Huggies, а саме:

 • Підгузки-трусики дитячі гігієнічні Huggies Pants, розмір 4 (9-14 кг), 36 шт;
 • Підгузки-трусики дитячі гігієнічні Huggies Pants, розмір 5 (12-17 кг), 34 шт;
 • Підгузки-трусики дитячі гігієнічні Huggies Pants, розмір 6 (15-25 кг), 30 шт;
 • Підгузки дитячі гігієнічні Huggies Elite Soft (Еліт Софт), розмір 3 (5-9 кг), 40 шт;
 • Підгузки дитячі гігієнічні Huggies Elite Soft (Еліт Софт), розмір 4 (8-14 кг), 33 шт;
 • Підгузки дитячі гігієнічні Huggies Extra Care (Екстра Кеар), розмір 3 (5-9 кг), 40 шт;
 • Підгузки дитячі гігієнічні Huggies Extra Care (Екстра Кеар), розмір 4 (8-14 кг), 33 шт.

1.6. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на веб сайті www.huggies.ua, або за номером телефону гарячої лінії, що вказаний у п. 3.2. цих Правил.

1.7. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати особи, яким на момент початку Акції («15» листопада 2023 року) виповнилося 16 років, які постійно проживають на території України, протягом строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, коректно виконають дії, передбачені п.3 цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

 • працівники Організатора/-Партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);
 • особи віком до 16 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • дотримуватися правил користування Сайтом www.huggies.ua.
 • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Партнером Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на придбання товару за Акційною ціною, якщо це було визначено згідно п. 7 цих Правил.

2.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Інформаційна служба Акції – це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції. Інформаційна служба Акції працює протягом всього періоду проведення Акції з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 19:00, з суботи по неділю з 09:00 по 18:00

3.2. Телефон Інформаційної служби Акції: 0800 302 322 (надалі – «Інформаційна служба Акції») Дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів на території України – безкоштовно.

3.3. Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції придбати будь яку 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.5.1 цих Правил) та отримати можливість придбати за Акційною ціною Багатошарові дитячі вологі серветки Huggies® All Over Clean (Ол Овер Клін) в тій самій кількості пачок, що й купленої Акційної продукції, за умови наявності Акційної продукції та/або Багатошарових дитячих вологих серветок Huggies® All Over Clean (Ол Овер Клін) у відповідному магазині Партнера. Акції Акційна ціна для Багатошарових дитячих вологих серветок Huggies® All Over Clean (Ол Овер Клін) становить 10 (десять) копійок за 1 (одну) пачку.

3.4. Учасники акції самостійно беруть Багатошарові дитячі вологі серветки Huggies® All Over Clean (Ол Овер Клін) з полиці торговельної точки АТБ разом з Акційною продукцією, а Інформаційного партнера Акції зобов’язується оформити покупку Багатошарових дитячих вологих серветок Huggies® All Over Clean (Ол Овер Клін) за Акційною ціною, вказаною у п.3.3 цих Правил, при купівлі Акційної продукції в тій самій кількості, що й кількість придбаних упаковок Акційної продукції згідно умов цієї Акції, за умови наявності Акційної продукції та/або Багатошарових дитячих вологих серветок Huggies® All Over Clean (Ол Овер Клін) у відповідному магазині Партнера Акції

 

4. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

4.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на сайті «www.huggies.ua» протягом строку проведення Акції.

4.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном інформаційної служби Акції 0800 302 322 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (Дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів на території України – безкоштовно).

4.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Організатор/Партнер Акції не несе відповідальності за неможливість придбання товару за Акційною ціною Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Партнера Акції. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

5.2. Організатор та Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Партнера Акції, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою

 

6. ІНШІ УМОВИ.

6.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

6.2. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

6.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Партнером/Організатором Акції.

6.4. Партнер/Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

6.5. Партнер/Організатор не несе відповідальності за використання товарів, придбаних за Акційною ціною, після їх одержання Учасниками Акції.

6.6. Партнер/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання права на придбання товару за Акційною ціною та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на товари, придбані за Акційною ціною.

6.7. Партнер/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

6.8. Партнер та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти придбання товарів за Акційною ціною Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.9. Учасники Акції, що здобули право на придбання товару за Акційною ціною, не можуть передавати своє право на придбання товару за Акційною ціною третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

6.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Партнером, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, Партнер може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

6.11. У випадку, якщо у споживача, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він, обов’язково, повинен звернутися із заявленим питанням за телефоном інформаційної служби Акції, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питаннями в період проведення Акції, Організатор та Партнер не несуть відповідальності за не вирішення даних скарг, і споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Партнера.

6.12. Організатор та Партнер не несуть відповідальності за подальше використання товару, придбаного за Акційною ціною, та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

6.13. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

6.14. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.