Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Мета обробки персональних даних

м. Київ 01 грудня 2020 року

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт бренду Huggies в Україні, розташований на доменному імені може отримати про Користувача під час використання цього сайту.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені власника сайту, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - інформація, що стосується фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - дія або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - вимога не допускати поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує сайт.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

1.1.8. «Володілець бази персональних даних» - володільцем бази персональних даних є товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», що знаходиться за адресою: 03038, Україна, м.Київ, вул. М.Грінченка, 2/1.

1.1.9. «Розпорядник бази персональних даних» - третя особа-партнер ТОВ з ІІ «Кімберлі-Кларк Україна», який надає технічну підтримку з роботи цього сайту та взаємодії з користувачами сайту.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту означає безумовну згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача, у т.ч. надсилання Користувачу на його електронну поштову адресу листів рекламно-інформаційного характеру.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті, або при користуванні сайтом.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті в розділі «Реєстрація», «Отримати купон», «Зворотній зв’язок» і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. призвіще, ім’я;

3.2.2. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.3. телефон;

3.2.4. ідентифікатор Користувача у соціальних мережах (ім’я, аватар, e-mail);

3.2.5. дата народження дитини (запланована дата пологів)

3.2.6. стать дитини

3.3. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для створення особистого кабінету, та зберігання історії користування сайтом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень (в т.ч. рекламного характеру), запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача тощо.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.5. Повідомлення Користувача Сайту про новини та рекламні активності компанії Kimberly-Clark, зміни функціоналу та оновлення з сайту www.huggies.ua.

4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.

4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Cайту або від імені партнерів Cайту.

4.1.8. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.9. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. ТОВ з ІІ «Кімберлі-Кларк Україна» як володілець бази персональних даних має право передавати персональні дані Користувача третім особам та / або розпорядникам, яких визначатиме на свій розсуд, для виконання цілей, які зазначені у п.4 цієї Політики конфіденційності. Така передача не потребує повідомлення Користувача про її здійснення. Володілець бази персональних даних гарантує дотримання іншими третіми особами/розпорядниками вимог Закону України «Про захист персональних даних» щодо персональних даних Користувачів, отриманих Сайтом, та переданих іншим особам. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.

5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає необхідних та доступних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

5.6.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

5.6.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.6.3. на доступ до своїх персональних даних;

5.6.4 отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.6.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.6.6 .пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.6.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.6.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

5.6.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.6.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

5.6.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.6.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.6.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. Зобов'язання сторін

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування або видалення персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за прямі (документально-підтверджені) збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.2.4. Була розголошена самим Користувачем чи його довіреною особою.

7.2.5. Була розголошена в інших випадках, які не залежать від Адміністрації сайту та відбулись не з її волі.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та відповіді на неї.

8.2. Отримувач письмової претензії протягом 40 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою___________.

10. Неповнолітні

10.1. Якщо вам немає чотирнадцяти років, то перед тим як відправити нам своє ім’я, поштову або електрону адресу, спитайте дозволу своїх батьків.

11.Cookie

11.1. Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію «Cookie» на нашому сайті. «Cookie» зберігається на вашому комп’ютері вашим браузером. Коли ви заходите на наш сайт «Cookie» повідомляє нам про те, чи ви новий відвідувач нашого веб-сайту, чи ви відвідували його раніше. «Cookie» не отримує ніякої особистої інформації про вас, не забезпечує нас будь-яким засобом зв’язку із вами та не витягує будь-якої інформації з вашого комп’ютера. Використання «Cookie» допомагає нам визначити до яких розділів нашого сайту користувачі виявляють найбільший інтерес. Це дозволяє нам розміщувати на нашому веб-сайті більше цікавої для відвідувачів інформації.

печиво налаштування